Arhiva

Znamo li se koristiti preobilnim duhovnim blagom oprosta, što nam ga nudi Crkva za naše duhovno dobro i za dobro svetih duša u čistilištu? Moramo li čekati proglašenje određene 'jubilejske...