Duhovne misli

Znamo li se koristiti preobilnim duhovnim blagom oprosta, što nam ga nudi Crkva za naše duhovno dobro i za dobro svetih duša u čistilištu? Moramo li čekati proglašenje određene 'jubilejske godine' da bismo zadobili POTPUNI OPROST? Znamo li da možemo praktički SVAKOG DANA zadobiti POTPUNI...