Duhovne misli

Znamo li se koristiti preobilnim duhovnim blagom oprosta, što nam ga nudi Crkva za naše duhovno dobro i za dobro svetih duša u čistilištu? Moramo li čekati proglašenje određene 'jubilejske godine' da bismo zadobili POTPUNI OPROST? Znamo li da možemo praktički SVAKOG DANA zadobiti POTPUNI...

- Gospodine, daj da budem blag prema onima koji su tvrdoglavi ili nepodnošljivi. Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome. - Nauči me da šutim na upućene prigovore. Nauči me da slušam sa smirenim zadovoljstvom nezaslužene grube riječi. Daj mi novo srce,...