14. 05. 2017.: Prva Sveta Pričest

Za vrijeme nedjeljne župne Sv. Mise, ove godine šestero prvopričesnika, primilo je Prvu Sv. Pričest.

Njihova su imena:

David Brozović

Sara Kolarić

Sara Mamula

David Poljak

Sofija Samsa

Leonardo Štimac.